Tõlked ja keeleõpe

Kuva hinnad

Suhtlus selgeks

Tõlkimise ja keeleõppe pakkumine eesti ja inglise keeles on meie jaoks nii eneseteostus kui ka võimalus soodustada selget suhtlust. Õigupoolest on selge suhtlus meie ärivaldkonnas üks peamine eesmärk, mille täitmisest võidab tänapäeva infokülluses igaüks.

Tõlkimises on lisaks selgele suhtlusele oluline  vahendada ka kõik üksikasjad ja peensused. Seetõttu väljastame töö alles siis, kui emakeelsest kõnelejast toimetaja on võrrelnud omavahel alg- ja sihtteksti ning andnud viimasele loomuliku tulemuse nimel lõpliku lihvi. 

Keeleõppes näeme vajadust eratundide järele, kus edasijõudnud õpilased saavad harjutada seniõpitut ning lihvida oma kuulamis- ja kõneoskust. Teame, et just tänu turvalisele ja toetavale keskkonnale saab arendada keeleoskust mõnede sõnade ja vormide teadmisest selge ja enesekindla suhtluseni võõrkeeles.  

EstLingua teenuste kvaliteet tugineb emakeelsetest kõnelejatest töötajatel, kellel on erialane ettevalmistus ja üle 20-aastane töökogemus. Samuti on nad elanud vaheldumisi nii eesti- kui ka ingliskeelses keskkonnas (Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik), mis on äärmiselt oluline töökeele ja selle kultuuri süvitsi mõistmiseks.

Tänu optimaalsele suurusele pakub EstLingua soodsaid ja selgeid hindu, millele ei lisandu ka käibemaksu. Palun kasutage meie hinnakalkulaatorit, et selles ise veenduda.

EstLingua teenused

Tõlkimine ja muud tekstiteenused

  • Eesti-inglise ja inglise-eesti kirjalik tõlge: täistõlge, lühendatud tõlge, sisu kokkuvõte
  • Eesti-inglise ja inglise-eesti suuline tõlge: järeltõlge
  • Eesti- ja ingliskeelsete tekstide toimetamine: tekstide võrdlus, nõutud eesmärgile ja stiilile vastavuse kontroll, teksti täiustamine, õigekirja- ja punktuatsioonivigade parandus, vormingu kontroll, väljastusülevaatus
  • Eesti- ja ingliskeelsete tekstide korrektuur: õigekirja- ja punktuatsioonivigade parandus, vormingu kontroll, väljastusülevaatus

- Pakume tõlke- ja tekstiteenuseid järgmistes valdkondades:

  • ajakirjandus
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
  • majandus, sh reklaamitekstid
  • teadus ja tehnika
  • lepingud, kasutustingimused, privaatsus- jms eeskirjad

Lisateave meie teenuste kohta on siin.

Keeleõpe

  • Eesti ja inglise keele eratunnid ja ettevalmistamine eesti keele tasemeeksamiteks edasijõudnutele

Võtke meiega ühendust alloleva vestlusakna kaudu või kui me ei ole võrgus, saatke meile sõnum Facebookis. Meeldiva kohtumiseni!