Teenused

Täname, et tunnete huvi meie eesti ja inglise keele teenuste vastu! Allpool saate tutvuda nende kirjelduse ja ligikaudse maksumusega. Kui olete valmis tellima, kasutage palun kontaktvormi.

Lähtume sellest, et igal tekstil on suhtluseesmärk. Mõni neist informeerib, mõni lahutab meelt, mõni püüab mõjutada, mõni aga teeb nii üht, teist kui ka kolmandat. Teksti tõlkimisel muutuvad loomulikult selle keel ja kultuuritaust, ent mõnikord ka eesmärk, meedium ja vastuvõtja. Et tõlketekst toimiks uues olukorras, on mõnikord tarvis teha mõningaid muudatusi: teisendada andmeid (nt arvestada miilid ümber kilomeetriteks), jätta välja lugejale mõistmatud või ebaolulised viited, lisada selgitusi või asendada kultuurielemente (vanasõnad, kõnekäänud jne). Kui arvate, et taolised muudatused on Teie tekstis tarvilikud, mainige seda meile tellimust esitades.

Suuremate tööde puhul teeme tasuta kuni 100-sõnalise proovitöö.

Teenuste kirjeldus

 • Täielik tõlge
  See on üks levinumaid tõlketüüpe, mille puhul edastatakse võimalikult täpselt nii algteksti sisu, vorm kui ka stiil. Sisaldab toimetamist ja väljastuskontrolli. Päevanorm on 1500 sõna (6 lehekülge ehk 10 800 tähemärki koos tühikutega).
 • Lühendatud tõlge
  Lühendatud tõlge on enamasti kolmandik originaalist, millest säilitatakse ülesehitus ja kõik olulised mõttekäigud, ent jäetakse välja kordused, loendid, näited, üksikasjalikud kirjeldused ja vastuvõtja jaoks ebavajalikud detailid. See lahendus sobib siis, kui Teie tähtaeg on lühike või peate vahendama üksnes põhisisu. Päevanorm 2000 sõna.
 • Sisu kokkuvõte
  Kokkuvõtte pikkus sõltub sellest, kas vajate kogu teksti või mõne koha kokkuvõtet. Kokkuvõte on praktiline uurijate või õppurite jaoks, kellel on tarvis vaid teada, kas ja kuidas vastab tekst konkreetsele küsimusele. Positiivse vastuse korral saab tellida konkreetse osa täieliku või lühendatud tõlke. Päevanorm sõltub konkreetsest tellimusest.
 • Toimetamine
  Toimetamisel hinnatakse teksti sobivust eesmärgile ning tehakse vajalikke keelelisi ja stiililisi parandusi, et tekst vastaks oma valdkonnas kehtivatele nõuetele ja tavadele (register, lausestus ja sõnavalik). Toimetame samuti tõlkeid, mille puhul võrdleme lisaks eelnevale ka originaali ja tõlke kattuvust. Päevanorm 7500 sõna.
 • Väljastusülevaatus
  Väljastusülevaatus sobib juba põhjalikult toimetatud teksti puhul, mida kavatsete avaldada. Ülevaatuse eesmärk on leida ja parandada õigekirjavead ja tagada järjepidev vorming. Päevanorm 10 000 sõna päevas.
 • Suuline tõlge
  Järeltõlge era-, telefoni- ja Skype'i vestlusel.
 • Keeleõpe
  Eesti ja inglise keele eratunnid edasijõudnutele kõne- ja kirjaliku väljendusoskuse viimistlemiseks.

Hinnakalkulaator

Sisestage sõnade arv* *PDF-faili või muus vormingus teksti puhul korrutage lehekülgede arv 250ga. Miinimumhind 12,50 eurot.
Lõpphind: 
Suuremate tellimuste (üle 2000 sõna) ja püsiva töösuhte puhul pakume hinnaalandust.